Saturday, September 29, 2007

Thursday, September 27, 2007

Typisch

Hoe kan je een pakket samenstellen over god en religie op het internet en geen enkel woord over atheisme of ongeloof schrijven.
Daarvoor moet het natuurlijk van een katholieke instelling komen:

http://www.kuleuven.be/thomas/secundair_onderwijs/in_de_kijker/57_god@cyberspace_persbericht.php
Het pakket biedt achtergrondinformatie voor de leerkracht over religie op het internet en mogelijke werkvormen om rond deze thematiek met leerlingen in de godsdienstlessen aan de slag te gaan. Bedoeling van het pakket is om leerlingen te confronteren met de veelheid en verscheidenheid aan religieus materiaal op het internet. Leerlingen maken kennis met informatieve religieuze websites, commerciële religieuze websites, websites om bekeringen aan te sporen, elektronische gebedssites, religieuze haatsites, en andere. Bovendien biedt het pakket dertig criteria aan die leerlingen in staat stellen om de kwaliteit van religieuze websites zelf te beoordelen. Tenslotte is er ook materiaal om de kerkelijke leer ter zake te leren kennen en leerlingen en leerkrachten aan te moedigen en te ondersteunen in verband met de theologische en religieuze vragen die dit nieuwe fenomeen aan de orde stelt.
Het pakket zelf:
http://www.kuleuven.be/thomas/secundair_onderwijs/in_de_kijker/57_god@cyberspace.php?sky

Allez, ten minste worden we niet onder de noemer "religieuze haatsites" genoemd.

Wednesday, September 26, 2007

No gays in Iran, says Ahmadinejad

How deep can someone put their head in the sand?

Tuesday, September 25, 2007

NOT IN BELGIUM !!!! NOOOOOOOOO

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=HM1HOSM8

We're gonna get religious billboards with New Testament quotes next to our highways!
What's next, a creation museum, this may be the start of a domino effect.

Ik krijg email ...

Mijn "The Secret" gelovende tante stuurde me het emailtje op het einde van deze post.
De mail deed bij mij vele vragen opwellen, niet over het onderwerp ervan maar over wat de eigenlijke motieven van die mensen erachter zouden kunnen zijn.

De titel: Vaccinatie… Het failliet van een mythe

Het is een enorme tekst, daarom dat ik hem pas onderaan zet en ik ga hem niet woord voor woord ga ontleden, reeds snel viel ik op de volgende kritische site:
http://www.skepsis.nl/inenten.html
Een kleine quote:

Alhoewel Rümke het met geen enkele stellingname van de NVKP eens is, wil de kinderarts de club wél serieus nemen. 'Dat is noodzakelijk omdat ze nogal wat last veroorzaken; ouders van kinderen die voor de eerste keer gaan prikken stellen ons daardoor veel vragen over het nut en de veiligheid van vaccineren. Wij erkennen de grondslagen van deze groep niet. Dergelijke groepen vormen een bedreiging voor de acceptatie van het vaccinatieprogramma en schaden ten onrechte het vertrouwen dat men in vaccins mag hebben. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn, zoals de kinkhoestepidemie in Engeland.'


Wat willen de auteurs eigenlijk, willen ze terug naar de tijden van bloedlaten, ontkennen ze het feit dat er VEEL minder kinderen sterven, dat we langer leven, dat we gezonder oud worden?  Willen ze dat allemaal toeschrijven aan betere hygiëne?
Het is niet verwonderlijk dat de meeste van de "artsen" in de mail homeopaten zijn.
Zulke complot theorieën vond ik vroeger wel grappig en ik dacht dat het wel onschuldig gekdoenerij was waar niemand echt in zou trappen.  Hoe naïef ik vroeger toch was, niet iedereen bekijkt de wereld kritisch en gaat er in eerste instantie van uit dat de gegevens wel eens niet waar zouden kunnen zijn.  Sommige (vele) mensen vallen er volledig in, ze zetten hun leven en erger het leven van hun kinderen op het spel.
Ik vindt nu dat zulke mails wel behandeld en ontkracht moeten worden met concrete, correcte bewezen informatie.

Toch nog 1 klein detail, op het einde staat er een lijstje "Wist je dat:" met dit staaltje totale onwaarheid:

Wist je dat:
vaccinatie oorzaak nummer één van wiegendood is.

Ongelooflijk!  Onlangs heb ik nog een artikel gelezen, het exacte artikel met de cijfers van België vind ik nu niet terug maar ik heb een site gevonden met de cijfers van Nederland: "in 1986 overleden 200 kinderen aan wiegendood, in 1996 waren dat er 50 en vorig jaar 27" wat is er verander denk je?  Niet de vaccinaties (misschien zijn er wel meer vaccinaties maar dat is volgens de studie niet de oorzaak), de hygiëne en eet gewoontes ook niet.  Neen, men is beginnen zeggen dat baby's op de rug moeten slapen ipv op de buik (omdat ECHT wetenschappelijk onderzoek aangetoond heeft dat dat beter is!).
Echte oorzaken voor de gevallen die nog overblijven zijn, roken, kamer temperatuur, teveel dekens/poppetjes... in de wieg.
Borstvoeding geven helpt ook ...
http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=nl&pageid=contentPage&docId=3739
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiegendood
Nergens word ook maar enige link tussen vaccinatie en wiegendood gemaakt, ik kan er echt niet bij dat er mensen moedwillig zulke misinformatie opstellen en propageren.
Ik heb niet de tijd noch de goesting om de rest van de mail te ontleden, het artikel op de Skepsis.nl site is voldoende volgens mij.

De volledige tekst van de mail in kwestie:

Vaccinatie… Het failliet van een mythe
 
Duizenden verslagen van officieel orthodox medisch onderzoek laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vaccinatie is niet wat ouders denken dat het is, een relatief veilige manier om hun kinderen te beschermen tegen infectieziekten. De waarheid die uit deze uitvoerige rapporten te voorschijn komt, is dat vaccinatie zeer grote risico's herbergt en bovendien ineffectief is. De feiten die deze schrikbarende uitspraken staven, zijn in de loop van de jaren gepubliceerd in verschillende gerenommeerde medische tijdschriften. Ontdaan van het stof dat ze in bibliotheken stonden te verzamelen, zijn ze in Dr. Viera Scheibner's boek "Vaccination" helder op een rij gezet en in perspectief gebracht. Dit bewijsmateriaal zal niet alleen als angstaanjagende donderslag bij heldere hemel aankomen bij ouders, maar ook bij menig in de Westerse of orthodoxe medische wetenschap geschoolde arts.

Halve waarheden

Iedereen, waar ook ter wereld, wordt vroeg of laat geconfronteerd met het fenomeen vaccinatie. In landen waar vaccinatieprogramma's verplicht zijn, zoals in de Verenigde Staten, blijft ouders helaas (nog) weinig anders over dan te gehoorzamen, de enige uitweg is weigering op grond van geloofsovertuiging. In andere landen realiseren ouders zich meestal niet dat ze een keuze hebben, eenvoudigweg omdat ze nooit op die basisoptie attent zijn gemaakt. Sterker nog, de argumenten waarmee hun referentiekader van hogerhand wordt gevuld, versluieren de noodzaak zich kritisch op te stellen. In het boekje "Antwoorden op de meest gestelde vragen" dat in Nederland de eerste oproep tot vaccinatie vergezelt, staat "Het immuunsysteem is onuitputtelijk". Dit is niets minder dan een aperte leugen.
Wanneer ouders besluiten hun kind niet te vaccineren, wordt uit alle macht geprobeerd om hen van dat idee af te brengen. In Australië - waar vaccinatie niet verplicht is - staat na de tweede computergestuurde herinnering een verpleegster op de stoep, spuit in de aanslag, ongeacht dat daar - net als in Nederland - in de wet is vastgelegd dat patiënten vóór iedere medische handeling op de hoogte moeten worden gesteld van alle mogelijke negatieve gevolgen, ook wanneer de patiënt daar zelf niet naar vraagt.

Voorlichting onvolledig

Verplicht tot vaccineren of niet, ouders worden categorisch onvolledig voorgelicht over de ernstige risico's die dit fenomeen in zich draagt. De blauwe informatiefolder die de provinciale ent-administraties meesturen met de oproep, geeft een wel zeer éénzijdige voorlichting.
Producenten van vaccins maken in nieuwsbrieven de gedachte dat vaccinaties niet veilig zijn, openlijk belachelijk. Artsenopleidingen gaan meestentijds niet dieper op de materie in dan te herhalen dat vaccineren veilig en effectief is. Autoriteitsfiguren als artsen zijn dus in veel gevallen zelf onvoldoende op de hoogte en lichten daarom ouders voor met halve waarheden.

Mythes rondom vaccinatie

* Vaccinaties zijn effectief;
* Vaccinaties zijn in het algemeen onschadelijk en geven slechts zelden (ernstige) complicaties;
* Vaccinaties geven levenslang bescherming;
* Bij een te laag percentage gevaccineerden, ontstaat er gevaar voor epidemieën;
* Het gehele vaccinatiesysteem berust op wetenschappelijke feiten.

Het principe van vaccinatie

Vaccinatie was bedoeld als een makkelijke en veilige manier om het lichaam levenslang bescherming te bieden tegen een aantal infectieziekten. Vaccins moesten het lichaam aanzetten tot de aanmaak van antistoffen tegen deze betreffende ziekten. Feit is, dat lang voordat vaccins ooit waren uitgevonden, deze infectieziekten al op hun retour waren, sommige al voor zo'n 90%. Roodvonk en builenpest zijn nagenoeg verdwenen zonder dat daar ooit een vaccin aan te pas is gekomen.
Vanwege de denkfout in het 150 jaar oude Pasteuriaanse principe waarop de moderne medische wetenschap is gegrondvest - daarover later meer - stoelt op zijn beurt de vaccinatiegedachte op een halve waarheid. Uit de beschikbare literatuur van hetzelfde medische establishment dat vaccinaties toedient, wordt pijnlijk duidelijk dat deze niet alleen uiterst gevaarlijk zijn, maar bovendien allerminst de gewenste resultaten opleveren.

Giftige stoffen

In werkelijkheid zijn vaccins uiterst giftige substanties. Een vaccin bevat namelijk veel meer dan uitsluitend de desbetreffende ziektekiem. Zo is er nog steeds geen bevredigende oplossing gevonden voor het uit het vaccin verwijderen van de ongewenste resten van gevaarlijke conserveer- en weefsel fixeermiddelen naast die van de (dierlijke) cultuurbodems. Wat de eerste twee betreft kan het gaan om stoffen als formaldehyde, aluminiumfosfaat, aluminiumhydroxide en kwikverbindingen. Deze zijn op zich meetbaar in kwantiteit en min of meer bekend in (toxisch) effect. Dat is niet het geval bij de restanten uit de cultuurbodems: talloze dierlijke proteïnen, bacteriën en virussen; deze zijn onbekend in soort, oorsprong en gedrag. Bij het vervaardigen van het poliovaccin bijvoorbeeld worden de fijngemalen nieren van apen gebruikt – het is meer dan waarschijnlijk dat via deze weg aids onder de mensen is gekomen. Er zijn geluiden dat in Nederland sinds enkele jaren een andere productiemethode wordt gebruikt, de bijsluiter uit 1993 vermeldt echter onveranderd apenniercellen. In effect zijn vaccins vaak giftiger dan de celdodende middelen die het immuunsysteem van kankerpatiënten tijdens chemokuren volledig uitschakelen. Vreemd genoeg heeft deze toxiciteit nog nooit ter discussie gestaan. In het kinkhoestvaccin kan de giftigheidgraad per flesje variëren van 1 tot 26.9 microgram endotoxinen per milliliter; het kinkhoest bacterietoxine is de meest giftige stof ter wereld; het kinkhoestvaccin wordt gebruikt om bij laboratoriumdieren hersenontstekingen te veroorzaken… Het zogenaamd normale 'hersenhuilen' van sommige baby's na hun DKTP-prik staat hiermee in verband en is dus allerminst gewoon, maar een signaal dat er iets ernstig mis is. De volledige waarheid is dat de routinematige medische handeling van het inspuiten van deze gecontamineerde en giftige substanties in de aderen van baby's en kinderen, hen ernstig bedreigt in hun algeheel welbevinden. Zelfs in zo grote mate, dat verscheidene onder hen dit simpelweg niet overleven en vele anderen er hun leven lang last van houden.

Verminkende bijwerkingen

Er is inmiddels onomstotelijk bewezen dat vaccinatie de nummer één oorzaak is van wiegendood. Dit wordt onder meer bevestigd door het feit dat op het moment dat Japan de minimumleeftijd voor vaccinatie optrok naar 2 jaar, in dat land het cijfer van zuigelingensterfte als een komeet omlaag dook. Door het hanteren van de term 'wiegendood' of 'SIDS' (Sudden Infancy Death Syndrome), blijft het directe verband met vaccinatie gemakkelijk onzichtbaar. Evenzo kan men met de term 'Shaken Baby Syndrome' wel trachten de connectie met vaccinatie - èn met de werkelijke dader - te verdoezelen, maar men kan die niet teniet doen.
Het kinkhoestvaccin is het vaccin dat op verzoek als eerste uit de cocktail wordt weggelaten, het kind krijgt dan 'alleen maar' DTP. Het relatieve gemak waarmee dit gebeurt, is een interessant gegeven dat tot nadenken stemt…
Ook is in dit verband opvallend dat op het officiële enquêteformulier waarop Canadese artsen vaccinatiecomplicaties kunnen aangeven, elke vraag in verband met het kinkhoestvaccin ontbreekt. Evenals op het formulier dat Australische baby's toegang geeft tot de 'green card', het verplichte voorportaal tot deelneming aan de gezondheidszorg.
Over andere mogelijke vaccinatieschade - zoals astma, diabetes, kanker en aids als gevolgen op langere termijn - zijn duizenden pagina's orthodox medische literatuur gepubliceerd die tot in détail de ernstige en soms onherstelbare gevolgen beschrijven.
Het idee dat er artsen zijn die niet van deze feiten op de hoogte zijn, is griezelig. Dat een aantal van hen dat wèl is, is doodeng.

De feiten rond vaccinatie

* Vaccinatie kan de ziekte waartegen werd gevaccineerd juist veroorzaken;
* Gevaccineerde personen kunnen anderen besmetten, ook al vertonen zij zelf geen symptomen van de ziekte;
* Vaccins kunnen mensen vatbaarder maken voor de betreffende ziekte;
Influenza en Hepatitis B virussen zijn snel bezig resistent te worden tegen vaccin gerelateerde antilichamen. Daarom zijn ze behalve volslagen waardeloos, bovendien uiterst gevaarlijk;
* Vaccinatie brengt vele negatieve gevolgen met zich mee, variërend van 'simpele' allergieën tot wiegendood;
* Lang voordat welk vaccinatieprogramma dan ook had aangevangen, waren de ziekten waartegen wordt gevaccineerd al op hun retour (sommige zelfs al voor 90%);
* Ook al vertoont een kind na vaccinatie geen reacties, dan wil dat niet zeggen dat er later geen negatieve gevolgen worden ondervonden.

Valse immuniteit

De kwaliteit van door vaccinatie verkregen (beperkte) 'immuniteit' neemt na verloop van tijd af. Waar het doormaken van het proces van een natuurlijke infectieziekte het gehele immuunsysteem een positieve impuls geeft, richt vaccinatie zich uitsluitend op het aanmaken van (tijdelijke) antistoffen tegen de betreffende ziekte(n). De dramatische gevolgen van massale vaccinatiecampagnes tegen pokken op de Filippijnen (1918) bewijzen dat vaccinatie mensen juist bevattelijker maakt voor de betreffende ziekte. In Manilla, waar 95% van de populatie was ingeënt, stierf 54% van de bevolking; op het eiland Mindanao, waar de bewoners vaccinatie hadden geweigerd, bedroeg dat percentage slechts 11%. Van ditzelfde gegeven zijn vandaag de dag ook het kinkhoest- en griepvaccin goede voorbeelden.

Andere besmettingsroute

Een besmetting per vaccin verloopt anders dan de wijze waarop een ziekte 'normaal' het lichaam binnenkomt. Volgen bijvoorbeeld natuurlijke kinkhoest en mazelen de weg van de luchtwegen, zowel het kinkhoest- als het mazelenvaccin worden per injectie toegediend en dringen daarbij plotseling veel dieper in het lichaam door. Geconfronteerd met indringers die niet de normale weg via huid en slijmvliezen hebben bewandeld, maar direct in de bloedbaan schade aan organen kunnen aanrichten, moet het lichaam veel meer moeite doen de belagers van zich af te schudden. Het gevaar dat talloze virussen, binnen gebracht via vaccinatie, als een tijdbom diep in het lichaam de tijd wegtikken, is evenmin denkbeeldig gebleken.
Niettemin houden overal ter wereld overheid en medische wetenschap vast aan het verspreiden van de mythe dat vaccinatie een veilige manier is voor het verkrijgen van levenslange bescherming tegen infectieziekten.

Wiegendood

In de loop van haar onderzoek naar ademhalingspatronen van baby's stuitte onderzoekswetenschapper Dr. Viera Scheibner ongewild op het verband tussen wiegendood en vaccinatie. Het maandenlang volgen van baby's via een speciaal ontworpen ademhalingsmonitor en het bestuderen van de gegevens die de aan de apparatuur verbonden microprocessor op schrift had vastgelegd, liet bij alle baby's na vaccinatie een zelfde meervoudig terugkerend stresspatroon zien. Omdat in eerste instantie ook haar eigen referentiekader van hogerhand was vertroebeld door de gedachte als zou vaccinatie veilig en effectief zijn, duurde het enige tijd voordat zij deze waarheid in zijn volle zwartgallige luister en angstaanjagende repercussies doorzag.
Vanaf dat moment is Dr. Scheibner elk officieel gepubliceerd medisch wetenschappelijk onderzoeksrapport gaan verzamelen dat aan vaccinatie is gerelateerd. Na bestudering van 30.000 pagina's hiervan schreef ze haar boek "Vaccinatie, 100 jaar orthodox wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vaccins een medische aanslag op het immuunsysteem betekenen". Inmiddels hebben ruim 80.000 pagina's een plaats in haar (mentale) archief gevonden en wordt Viera Scheibner overal ter wereld uitgenodigd om het denkraam van ouders, studenten en artsen van de juiste gegevens omtrent vaccinatie te voorzien. In Canada is zij in dit verband tot getuige-deskundige benoemd door een medische tuchtraad die de arts Guylaine Lanctôt op het matje riep vanwege haar boek "The Medical Mafia", waarin vaccinatie een angstaanjagende rol speelt. Men achtte op dit gebied de deskundigheid van Dr. Viera Scheibner groter dan die van enkele artsen. Viera kwam in oktober 1996 voor het eerst naar Nederland en heeft sindsdien op verschillende plaatsen lezingen gehouden.

Een greep uit de mogelijke gevolgen van vaccinaties:

* Chronische infecties: verkoudheid, neusloop, hoesten, oorontsteking, bronchitis
* Abnormaal schreeuwen, constant huilen
* Collaps of shockepisodes
* Stuiptrekkingen, epilepsie
* Verlammingen
* Diabetes en hypoglykemie
* Ontsteking van verschillende delen van de hersenen
* Achterstand in groei en mentale ontwikkeling
* Gedragsproblemen
* Hyperactiviteit, leerproblemen, MBD, ADD, ADHD, dyslexie
* Bloedafwijkingen, leukemie
* Het vermoeidheidssyndroom ME
* Autisme
* Dood en wiegendood

Gevolgen op de lange duur

Vaccinatie beïnvloedt twee generaties. De vaccinaties die de moeders hebben ontvangen, vernietigen de immuniteit die zij via de placenta aan hun baby's moeten doorgeven. Omdat baby's daardoor in hun eerste twee levensjaren die immuniteit missen, zien we nu dat kinderen al vanaf één maand oud de strijd moeten aanbinden met ziektes als kinkhoest en mazelen – vaak opgelopen vanuit gevaccineerden in de omgeving. Dat gebrek aan placenta-immuniteit, in combinatie met de vaccinaties die baby's en jonge kinderen zelf ondergaan, verklaart voor een groot deel de aanzienlijke toename in het aantal gevallen van kanker en leukemie in die leeftijdsgroep. Leonard Horowitz beschrijft in radio-interviews en in zijn boek "Emerging Viruses, Aids and Ebola" hoe het Hepatitis B vaccin dat in Amerika in de jaren 80 – eerst in New York en daarna in San Francisco en Denver – bij homofiele proefpersonen werd ingespoten, leukemie bevatte. De deelnemers aan deze 'trials' waren geselecteerd op hoe goed zij in hun wel en wee te volgen waren. Deze gegevens blijken echter hermetisch buiten het bereik van onafhankelijke onderzoekers te zijn weggesloten…
Wanneer vaccinatieprogramma's op dit moment zouden worden stopgezet, duurt het nog drie generaties eer het immuunsysteem van de bevolking wat dat betreft weer geheel op peil is. In plaats van het immuunsysteem te versterken, ondermijnt vaccinatie dit, daarbij de deur openend naar degeneratieve ziektes als kanker, aids, multiple sclerosis, Alzheimer's etc. op latere leeftijd. Ook ME, het vermoeidheidssyndroom getypeerd door lusteloosheid en onbestemde, zeer veelzijdige klachten past in deze rij.

Vaccinatie schakelt immuunsysteem uit

In Amerika, waar vaccinaties al langere tijd verplicht zijn, tekent zich het beeld af dat de kinderziekten waartegen geënt wordt, nu juist slachtoffers eisen onder oudere leeftijdsgroepen. De ziektes verlopen in die gevallen bovendien feller en met meer (blijvende) complicaties. Het ziet er naar uit dat men datgene waar men bang voor is, juist naar zich toehaalt! Omgekeerd vertonen in verband met een door vaccinatie uitgeput immuunsysteem jongeren nu ziektebeelden die vroeger uitsluitend behoorden bij oudere leeftijdsgroepen. In Zweden, waar men is gestopt met het toedienen van het kinkhoestvaccin, is deze ziekte sindsdien niet alleen teruggekeerd tot de oorspronkelijke leeftijdsgroep en aantal gevallen, maar heeft deze bovendien weer een goedaardiger verloop.

De cirkel doorbreken

De vraag waarom de uitgebreide bewijslast tegen vaccinatie niet bij ouders terechtkomt, is interessant, maar valt buiten de context van dit artikel. Belangrijker is om te weten hoe ouders deze informatie wèl - en op tijd - kunnen ontvangen. Zij kunnen immers alleen vanuit een totaaloverzicht een gefundeerde beslissing nemen. De enige manier om een einde te maken aan de desastreuze gevolgen van vaccinaties is wanneer mensen - ouders èn artsen - zich volledig van die gevolgen bewust zijn en daar ook naar handelen. Alleen dan kan de kunstmatig in stand gehouden vicieuze vaccinatiecirkel van 'vraag' en aanbod worden doorbroken.

Pasteur vs. Béchamp

In overeenstemming met Louis Pasteurs gedachte van monomorfie, "één ziektekiem veroorzaakt - van buiten af - één ziekte", past de orthodoxe medische wetenschap de tactiek toe van het weghalen van de symptomen van een ziekte, via extern gerichte middelen als operaties en medicijnen, die het immuunsysteem meestal nog verder onder druk zetten. Homeopathie daarentegen richt zich op het gehele lichaam, brengt dat van binnenuit weer in balans door het immuunsysteem te verleiden tot grotere en meer toegespitste activiteit, zodat het lichaam zelf de ziekte kan verjagen. Deze benadering past in het polymorfische principe van Béchamp (beginsel van veelvormigheid, denk b.v. aan de vlinder) waarin de microzymen in het lichaam voordurend van gedaante veranderen, afhankelijk van de staat waarin het lichaam zich bevindt. Ziekte wil zeggen dat deze microzymen in het lichaam door de omstandigheden werden gedwongen van aard te veranderen, een - omkeerbaar - proces van binnen uit. Sinds Pasteur 150 jaar geleden zijn imperfecte monomorfische inzichten ontvouwde, wordt de orthodox medische wetenschap die daarop stoelt herhaaldelijk door nieuwe denkbeelden en ontdekkingen gedwongen zichzelf bij te stellen.
Daartegenover staat dat bijvoorbeeld de homeopathische grondgedachte van Hahnemann, die 170 jaar oud is, in de loop van de tijd wel met enige ervaringsfeiten is uitgebreid, maar dat de onderliggende principes ervan nog steeds onverdund intact zijn.

Vaccinaties… in wiens belang eigenlijk?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgt ervoor dat bij iedere baby in Nederland de vaccinatieoproepen prompt en veelvuldig in de bus vallen. Intrigerend is dat dit RIVM op minstens vier stoelen zit: men ontwikkelt niet alleen vaccins, men produceert ze en verkoopt ze bovendien. En als klap op de vuurpijl is dit instituut tevens verantwoordelijk als adviseur aan de minister en als meldpunt voor negatieve gevolgen… Afgezien dat dit laatste een uiterst dubieuze vermenging van belangen is, laat het melden door artsen zeer te wensen over. Deels omdat de gevolgen vaak worden gebagatelliseerd en deels ook omdat - wil er sprake zijn van een oorzakelijk verband - men het er niet over eens is welke tijdsduur ('interval') tussen de vaccinatie en de negatieve gevolgen daarvoor moet worden aangehouden. Uit de bevindingen van Dr Viera Scheibner volgt immers dat de periode waarin bijwerkingen naar buiten kunnen treden vele malen langer is dan algemeen - min of meer - als norm geldt. Verder is gebleken dat consultatiebureau artsen eufemistisch gezegd bepaald niet worden aangespoord tot het geven van uitvoerige voorlichting aan ouders omtrent de negatieve bijwerkingen van vaccins. Daarnaast is het meer dan eens gebeurd dat de arts van een consultatiebureau en de betreffende ouders moeten ondergaan dat een RIVM-medewerker de door hen aangemelde gevolgen met kracht onder het tapijt veegt. Voor zowel artsen als ouders niet bepaald een aanmoediging voor het doen van een melding. In het 1994 rapport over de melding van bijwerkingen schrijft het RIVM zelf dat tot 1993 hun archivering dusdanig gesplitst georganiseerd was, dat men niet in staat was de gegevens in te zetten in overzichten, tabellen ten behoeve van het trekken van enige conclusie…. In hetzelfde rapport steekt enkele malen de reden van deze handelwijze de kop op: men wil graag een vaccinatiegraad van 98% halen, i.v.m. een (niet-bestaande) kudde-immuniteit. Verder blijkt uit de toon meer dan eens dat het belang van het vaccinatieprogramma zwaarder telt dan het belang van het (individuele) kind.
Overigens kunnen ouders ook zelf bij het RIVM vaccinatieschade aanmelden - tot zelfs jaren na het ontstaan. Overigens wordt de tijdspanne (interval), door het RIVM gehanteerd voor het verbinden van oorzaak (vaccinatie) en gevolg (bijwerking), op hoogstens 2 dagen gesteld. Maar zelfs al was dat interval een week, dan nog valt het buiten het bewezen kader van het non-specific stress syndrome.
Uit het bovenstaande moge het duidelijk zijn dat het uiterst gevaarlijk is om – zoals het RIVM dat zonder blikken of blozen doet – op basis van dit soort gegevens de conclusie uit te spreken dat vaccinaties veilig en effectief zijn…

Onthutsende waarheid

Er is dus meer dan genoeg reden om de beslissing ten aanzien van het al of niet vaccineren heel bewust te nemen. Maar helaas ligt in het reguliere circuit voor ouders de benodigde kennis voor het onderbouwen van die beslissing nog steeds niet voor het oprapen. Bovendien krijgen zowel ouders als artsen nog steeds maar een gedeelte van de waarheid te horen. De media helpen de mythes in stand te houden, door er bijvoorbeeld bij de beschrijving van een 'Staphorst-epidemie' niet bij te vertellen dat soms tot ca 70% van de getroffen groep wel degelijk was gevaccineerd… Bij deze kwesties blijkt telkens weer dat doorvragen van essentieel belang is om de complete feiten boven tafel te krijgen. Vaak vraagt men niet verder, omdat het denkkader rond vaccinaties nog altijd grotendeels door de mythes ('veilig en effectief') wordt bepaald.
In de praktijk blijkt het gebrek aan volledige en concrete gegevens meer dan eens levensgevaarlijk te zijn. Voor onszelf en voor onze kinderen.
Voorstanders van vaccinatie – doorgaans politici, artsen of professoren die hun bestaansrecht op vaccinatie hebben gefundeerd – trachten doorgaans in televisie- en radio-uitzendingen iedere kritiek op hun standpunt te weerleggen met het bijzonder onwetenschappelijke argument van "Dat is niet waar". Om daarna de spreker te blijven interrumperen of belachelijk te maken. Alles om de kritiek op vaccinatie geen stem te geven.

Veilige oplossingen

Al is in Nederland de Westerse geneeskunde op dit moment de meest verbreide, er zijn nog tal van andere geneeswijzen en filosofieën die de mens op zijn levensweg kunnen bijstaan. Ieder individu heeft een eigen constitutie, de alleenzaligmakende methode om die tegemoet te treden, bestaat niet.
Homeopathie, uitgaande van de basisgedachte dat men het gelijke met het gelijke kan genezen, kan met betrekking tot vaccinatie tweezijdig worden ingezet, zowel therapeutisch als diagnostisch. Bij het doormaken van een natuurlijke kinderziekte kan homeopathie - indien nodig - het proces in veiliger banen leiden. Behalve ingeval van hersenbeschadigingen kan veel van de door vaccinatie veroorzaakte disbalans in het lichaam worden hersteld. Wanneer een dergelijk specifiek gerichte homeopathische behandeling succesvol is, wijst dit vaccinatie als schuldige factor aan. Een herstel van vaccinatieschade met de nosode (=homeopathische verdunning) van een vaccin dient overigens uiterst behoedzaam te gebeuren, te snel de toxinen van het oorspronkelijk vaccin uit de weefsels tevoorschijn lokken, kan zeer belastend zijn.

Vitamine C

Over dit orthomoleculaire olifantengeweer valt een boek te vullen. Vitamine C is betrokken 325 processen in het menselijk lichaam, en daarmee een van de belangrijkste stoffen. Een essentiële stof zelfs, hetgeen betekent: het menselijk lichaam maakt zelf geen vitamine C aan, de stof moet dus van buitenaf komen, uit voeding of voedingsupplementen; bij een gebrek eraan wordt het lichaam ziek, bij een ontbreken volgt de dood. Een orthomoleculaire dosis lat zich uitdrukken in grammen, niet in microgrammen
De hierboven genoemde Dr. Viera Scheibner, de zeer in het oog springende, strijdbare wetenschapper die zich volledig heeft toegelegd op het onderzoeken en blootleggen van vaccinatieschade, kwam daarbij onvermijdelijk vitamine C tegen. Zelf is zij een fervent gebruikster en al ontelbare malen heeft zij ouders de weg naar deze helende en soms zelfs levensreddende stof gewezen. Uit haar ervaring citeer ik de volgende voorbeelden:

* Kinderen met kinkhoest zijn na een juiste (lees: orthomoleculaire) dosis van vitamine C binnen 24 uur van de voor deze ziekte zo kenmerkende en uitputtende blafhoest af. Doorbehandeling zorgt voor totale genezing en tilt tegelijkertijd het algehele immuunsysteem naar een hoger niveau van werkzaamheid ten opzichte van andere ziekteverwekkers. Ware immuniteit dus!
* Hetzelfde geldt voor polio. De juiste dosering vitamine C zorgt ervoor dat de ziekte niet verder doorzet en de verlammingsverschijnselen achterwege blijven. Overigens kan polio de verschijnselen van een fikse verkoudheid vertonen, de ziekte geeft in lang niet alle gevallen de verlammingsverschijnselen waarmee reguliere artsen hun op de regie van de angst voortgedreven vaccinatie-evangelie voeden.
* Een baby met bacteriële meningitis, die in het ziekenhuis na een vruchteloze behandeling met een scala aan antibiotica, ten dode leek opgeschreven en daarom van de levensverlengende apparatuur zou worden afgekoppeld, kreeg in plaats daarvan op advies van Dr Scheibner intraveneus vitamine C toegediend. Twee maanden later kon dit kind gezond en wel het ziekenhuis verlaten.
* Ook de ziekte van Pfeiffer is met behulp van vitamine C zeer goed te behandelen. Het gaat hier om een virus, het Epstein Barr virus. Een virus is nimmer met antibiotica te bestrijden. Een zeer effectvolle manier om deze ziekte het hoofd te bieden is om de antivirale werking van het lichaam op te wekken, door de patiënt onder leiding van een goed opgeleide orthomoleculaire arts of therapeut tot darmtolerantie vitamine C te laten innemen. Belangrijk is wel om daarbij voortdurend door bloedonderzoek – in samenwerking met de huisarts(!) – controle op het virus te houden.

Ayurveda en antroposofie

De oeroude Indiase geneeskunst van de Ayurveda is een ander beproefd voorbeeld van de vele manieren die de mens heeft gevonden om de weg tussen wieg en graf zo gezond mogelijk af te leggen. Ook hier staat de individuele mens centraal. Men werkt er, net als in de homeopathie, met het indelen van mensen in een aantal typeringen, echter met dien verstande dat de onderverdeling die daarbinnen weer kan worden gemaakt, in nog grotere mate fijnzinnig, individueel en aan het moment gekoppeld is. Therapeutisch werkt de Ayurveda met het principe van het tegendeel, warm brengt koud in balans, zoals nat dat doet met droog, etc. Iemand die redelijk in balans is, heeft van het doorlopen van een infectieziekte niets te vrezen. Het vuur van de koorts dient slechts als middel om die balans te verbeteren.
Hoewel het te ver voert om in dit kader alle alternatieve benaderingen te belichten, verdient de antroposofie zeker te worden vermeld. Binnen deze filosofie heeft men op dit terrein veel werk verzet. De initiatiegedachte achter kinderziektes is geheel in de lijn van deze opvattingen.

Aangeboren wijsheid

De natuur gehoorzaamt aan de wetten van het universum. Natuurlijke ziektes zijn er vanwege een reden. Kinderziektes zijn een natuurlijke manier om het immuunsysteem van het kind in zijn geheel te versterken als voorbereiding op het latere leven. Daarnaast biedt het doormaken van een natuurlijke kinderziekte het kind de gelegenheid tot een groeistoot op lichamelijk, zowel als op mentaal en psychisch gebied. Kinderziektes zijn een soort initiatie, ze zijn er in het belang van het kind, voor de korte en langere termijn. Vrouwen die als kind nooit de bof hebben gehad, hebben een aantoonbaar grotere kans op eierstokkanker. Door nooit mazelen te hebben gehad, kan men op latere leeftijd te weinig resistentie blijken te hebben tegen degeneratieve ziekten als kanker, bot-, kraakbeen- en huidziekten.
In het relatief zeldzame geval dat een kinderziekte ongehoord fel verloopt, kunnen geneeswijzen als homeopathie en Ayurveda dat proces veilig ondersteunen, zonder de werking en het initiatie-effect ervan weg te nemen.

Erfgoed

Inentingen tegen mazelen, rode hond en bof ontnemen een kind een onvervangbaar deel van zijn erfgoed. Voor een volwassene dient een infectieziekte eveneens om het immuunsysteem een extra stimulans te geven, zodat men zich voor erger kan behoeden. Wanneer iemand vaccinatie voor zichzelf of voor zijn kinderen afwijst, hoe vindt hij dan bescherming tegen de aanslagen die ziektekiemen en andere organismes en gebeurtenissen in de loop van zijn en hun levens op het immuunsysteem doen? Een goede gezondheid begint met een immuunsysteem dat optimaal functioneert; dit wordt verkregen via de juiste voeding, leefwijze en mentale instelling (in dit verband is borstvoeding voor baby's heel belangrijk). Algemeen gezegd betekent dit dat men zijn persoonlijke mentale en fysieke gezondheid integraal binnen de eigen verantwoordelijkheid plaatst en dat men gehoorzaamt aan de wetten van de natuur.
Vaccinatie is een uitmuntend voorbeeld van wat ongehoorzaamheid aan die wetten en het niet vertrouwen op de ingeboren wijsheid van het lichaam teweeg kan brengen.
Hyppocrates zei "Primum non nocere", ofwel: "Het belangrijkste is, geen schade aan te richten". Vaccinatie is hiermee in regelrechte tegenspraak. De meer dan 60.000 pagina's medische literatuur die daarvan het bewijs vormen, zijn nu binnen het bereik van zowel artsen als ouders.

Literatuur

* Dr Viera Scheibner - Vaccination. 100 Years of Orthodox Research shows that Vaccines represent a Medical Assault on the Immune System". Wordt toegezonden na overmaking van Dfl. 45,- op giro 2410342 t.n.v. D.L. Röver, o.v.v. naam, adres, postcode en woonplaats.
* Dr Guylaine Lanctôt - The Medical Mafia. "How to get out of it alive and take back your health and wealth". Idem.
* Leonard Horowitz – Emerging Viruses, Aids and Ebola.
* Désirée Röver, Selma Timmer - "Ortho"- artikelen in de nrs 2, 3 en 4 van jaargang 1997. Tel. 0315 695211.
* Diane Broeckhoven - Is het middel erger dan de kwaaltjes? Interview met Viera Scheibner. Onkruid jul/aug 1997.
* Drs Tinus Smits - Het Post-Vaccinaal Syndroom. Waalre. Smits-van Hove, 1996. ISBN 90-803326-1-5
* Ronald van Vierzen - De zonen van Hippokrates. ISBN 90 6556 1137.
* Leon Chaitow - Vaccinatie en immunisatie. Gevaren, misvattingen en alternatieven - ISBN 90 202 5267 4.
* Harris Coulter, Barbara Loe Fisher - A shot in the Dark
* Harris Coulter - Vaccination, Social Violence and Criminality, the Medical Assault on the American Brain.
* Wolfgang Goebel & Michaela Glöckler - Kinderspreekuur - Christofoor, ISBN 90 6238 269 X.
* Dr Robert S. Mendelsohn - How to raise a healthy child… in spite of your doctor.
* Dr Gerhard Buchwald - Impfen. Das Geschäft mit der Angst.
* Simone Delarue - Vaccination ~ Protection: Mythe ou Réalité?
* F. en S. Delarue - La rançon des Vaccinations.
* Hans Ruesch - Die Pharma Story, Der Grosse Schwindel.
* Trevor Gunn - Mass Immunisation. A point in Question.

Informatie en ondersteuning (zij het zeer behoudend)
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, Leutherhoekweg 25,
6171 RW Stein, tel. 046 - 433 7859 (tussen 10 en 12 uur 's ochtends).

Inlichtingen en lezingen
D.L. Röver, Stoutenburg 48, 1121 GJ Landsmeer
tel. 020 482 39 50, fax 020 482 36 31, mobiel: 0653 614 833
E-mail: RoverCopy@cs.com

Désirée L. Röver is zowel medisch (research)journalist, als therapeut.
Als journalist houdt zij zich bezig met het kweken van bewustzijn bij het grotere publiek over de achtergronden en werkelijke effecten van reguliermedische benaderingen waarvan de complete informatie niet algemeen en/of gemakkelijk voorhanden is. Zo houdt zij gevaarlijke medische standaardhandelingen tegen het licht, zoals vaccinaties en mammogrammen – röntgenfoto's ter controle op borstkanker. Uitgaande van het feit dat de orthodox-medische wetenschap er één is van een ziektebewustzijn, richt zij zich liever op het schrijven van artikelen met juist positieve gezondheidsinformatie. Bijvoorbeeld over voeding en voedingssupplementen zoals vitamine C, een essentiële voedingstof die door de reguliermedische wereld wordt ontkend en belasterd, juist vanwege zijn hoge effectiviteit richting gezondheid…
Als therapeut helpt zij mensen zich bewust te worden van de oorzaak van hun pijn en/of oude patronen. Vervolgens neemt zij hen via verschillende technieken mee zodat zij zich daarvan op het diepste niveau te ontdoen, zodat zij, van de emotionele last daarvan bevrijd, hun leven pro-actief ter hand kunnen nemen.

Realiseert u zich dat…

* vaccinaties niet verplicht zijn?
* vaccinaties niet alleen ineffectief, maar zelfs ronduit gevaarlijk zijn?
* het kinkhoestvaccin wordt gebruikt om hersenontstekingen te veroorzaken bij laboratoriumdieren?
* vaccinatie oorzaak nummer één van wiegendood is.
* infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd al op hun retour waren, lang voordat welk vaccin dan ook werd toegepast?
* de beste manier om niet ziek te worden is: goede voeding, voldoende rust, vitaminen (C!), mineralen etc.?
* moeders die zelf zijn gevaccineerd via de placenta geen of onvoldoende immuniteit aan hun baby doorgeven?
* er nog nooit een epidemie is geweest die uitsluitend niet-gevaccineerden betrof?
* mazelen, bof en rode hond natuurlijke en onontbeerlijke ontwikkelingsstappen zijn in de geestelijke en lichamelijk groei van kinderen?
* kinderziekten (maar ook griep) dienen tot het versterken van het immuunsysteem?
* er tegelijk met elk vaccin ook gevaarlijke verontreinigingen diep het lichaam worden binnengebracht, zoals aluminiumfosfaat, formaldehyde, dit nog naast de restanten van dierlijke cultuurbodems — met behalve vreemde, dierlijke eiwitten daarin o.m. miljoenen onbekende virussen en bacteriën?
* dat zowel de gifstoffen, als deze bacteriën en virussen vanuit de dierlijke cultuurbodems, via de vaccins de kans hebben direct vitale organen aan te tasten?
* vaccinaties iemand juist ontvankelijk maken voor de betreffende ziekte? (vgl. baby's die kinkhoest krijgen)
* kinderen na vaccinaties door immunosuppressie vaak terechtkomen in een eindeloze cirkelgang van loopneuzen, verkoudheden, ooraandoeningen, maar ook allergieën, eczeem en astma etc.?
* gevaccineerden — ook al hebben ze zelf geen verschijnselen — de betreffende ziekte juist kunnen overbrengen?
* "epidemieën" van b.v. polio of kinkhoest veelal tot zo'n 70% gevaccineerden betreft?
* vaccinatie vandaag de dag in de VS de enige oorzaak van polio is?
* vaccinaties op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben: MS, ME, kanker, Aids, autisme, dyslexie, astma, allergie, etc.?
* het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vaccins niet alleen ontwikkelt, deze ook produceert en verkoopt, en bovendien * * de instantie is die de meldingen van de negatieve bijwerkingen van diezelfde vaccins moet inventariseren en verwerken… om van adviseren van de overheid maar niet te spreken?
* de meldingen van negatieve bijwerkingen die bij het RIVM binnenkomen slechts een dun sneeuwlaagje op het topje van de ijsberg zijn?
* het RIVM vanwege het ontbreken van een deugdelijke database niet in staat is om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen *over zaken als trends, verschuivingen, effectiviteit, en/of de werkelijke bijwerkingen van hun vaccins?
* de meeste artsen geen tijd hebben/nemen om de informatie van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) op waarde te beoordelen en vanwege de hypnose "Vaccinaties zijn veilig en effectief" klakkeloos aan hun patiënten herhalen wat henzelf op de mouw werd gespeld?
* uit hun eigen rapportage overduidelijk blijkt dat het RIVM uitsluitend is geïnteresseerd in het goed laten functioneren van het RVP (om i.v.m. vermeende kudde-immuniteit een 95% vaccinatiegraad te realiseren)?
* het RIVM consultatiebureau artsen actief ontmoedigt ouders 'te veel' over de negatieve bijwerkingen te vertellen?
* het poliovaccin wordt gekweekt op gemalen apennieren en dat van daaruit Aids de wereld is binnengekomen?
* het toedienen van een griepvaccin aan (demente) bejaarden meer dan eens tot een vorm van actieve euthanasie wordt?
* dat artsen zichzelf meer niet dan wel vaccineren?
* dat artsen in Frankrijk massaal het Hepatitis B vaccin hebben geweigerd?

Het artikel is geschreven door Désirée L. Röver en verscheen eerder op o.a. NewTreatments.org

Bron:
Vrijheids.net

Wednesday, September 19, 2007

'Root of All Evil? The Original Program' available now on DVD

Great, that program is destined to become a classic. That clip of Ted Haggard, wow, just typical.

Radical Christians in Iraq Panorama

On the one hand I say let them fight each other, on the other ... such a waste of human lives.

Monday, September 17, 2007

Sunday, September 16, 2007

Richard Dawkins Foundation For Reason & Science

The Richard Dawkins Foundation For Reason & Science is officially a charitable organization now.
The mission statement is something I stand for completely, my first donation has been sent and I hope many more will follow.Saturday, September 15, 2007

Open letter to YouTube

Amazing, I thought believers were supposed to be "good" people. Can't believe YouTube bows to that kind of coercion.

The article on RichardDawkins.net with info on where to download the video (great song by Greydon Square):

Friday, September 14, 2007

UK Islamic School

Watch until the end for a really good (or bad) example of question avoidance.
The interviewer is pretty good at pressing the issue and requesting a straight answer!

Morality, materialist, money

Jeez, this morning I listened to the Francis Collins interview on POI and I cannot believe that this person does serious research, the arguments are so, well, I hate to say it, dumb.
I've had this idea floating in my head for a while now and was looking for a way to write it down. 
It is about morality and wealth, the argument made by Collins (and MANY religious) that without god humans would/should/have to just be selfish and not care about fellow humans (Collins admits that family or people in the immediate circle can be explained, but towards strangers he just cannot phantom it).
Hitchens has been putting forward the blood donation as a good counter argument but there is more.  Often we (atheists) will argue that there are also laws that hold back people (to which the believers counter that those laws are there because of their holy book ... and so on)
BUT
Who in the world could really not care about his fellow humans?  Who really could just go on a rampage and actually not care about the law?  Or just live the complete selfish life and do whatever their heart desires?
There is an answer to this, the super rich that's who!
And what do we see, lets look at the richest of them all Bill Gates (who is positively defined as at least an agnostic but from the things I've read I think he's actually an atheist).
There is no doubt that he could do whatever he wants, with that kind of wealth he could buy the privilege of murdering somebody if he really wanted to, I'm sure he could buy a position on the firing squad in some country, or even take the position of the executioner in Texas.  Plus he could be extremely selfish and keep all his money and ensure many generations of his family would not need to worry about money.  No one could or would be able to do anything against him.
But what does he do?
He is one of the biggest philanthropists ever, he gives billions for projects in Africa, he has no criminal record and is generally defined as a good person (if you're not an Apple or Linux fanboy)
No god needed, no belief needed.
It is such an easy to answer argument, a human brains have evolved give us a sense of pleasure when we help others even unknown or unseen others just knowing that we are helping another human being sets in motion certain brain chemicals and makes us happy (it is like a drug), we can artificially simulate it now and even exploit it (advertising uses it).
It makes sense if you don't have religious blinders on, it is what has made us (for the moment) the "fittest".

(I don't have much time now so can't elaborate too much but I think my basic point is clear)

Monday, September 10, 2007

Carl Sagan - Cosmos

Awesome comparisons, should put all of us in our place.

Sunday, September 9, 2007

CHASERS APEC STUNT 2 - ON THE NEWS

Snipers? Had they actually shot someone it would have even been worse for the police and their alleged "security"!!!
Great stunt, the Chasers are awesome!

Friday, September 7, 2007

Hans Teeuwen with English subtitles

So the rest of the world can enjoy ...

Made me laugh

There's more here and probably all over YouTube

Perhaps too soon

Perhaps it is too soon to comment on this but I want certain aspects of this to be remembered.

Maddie's mother declared 'suspect'

The mother of missing British four-year-old Madeleine McCann will be formally declared a suspect today, a spokeswoman the family said.

Remember that they spent time in church from the very first day of Maddie's disappearance and that they even went all the way to the pope for religious help in finding their daughter.  I have also read that they brought in psychics.
None of them even hinted at this possibility, all the while atheists were attacked  for being insensitive because we found it strange that they were letting their children alone while going out to the restaurant.

Wednesday, September 5, 2007

Religious Poland

Memory of Mother Theresa still cherished in Poland

Reading this from a catholic perspective it is probably considered a good noble thing:

'No one has died without a ticket for Saint Peter. Baptism we call ticket for Saint Peter. So you can imagine how happy they are to go straight to heaven. Saint Peter must be surprised to see so many coming up.'
 
From any other perspective it is a horrible thing to say, it shows no respect for the beliefs (or non belief) of the dying, it shows that saving souls was the real purpose of her mission, it shows the death cult that Agnes was part of (it doesn't matter if she really believed or just wanted it to be true very very much) and reeks of forced baptism.

Another highlight:

'Being beatified is not a degree of sainthood. It only means the extent of cult - local for the blessed and worldwide for saints. Mother Theresa is known the world over, so it does not really mean much if she is called blessed or a saint. Formally, she is not a saint yet, but practically she is.'

I don't quite get the first part, perhaps it is a bad translation from Polish, or a Freudian slip about the catholic cult.
However, practically and formally she's very dead, obviously many people feel and imagine and visualize her in their minds as a ghost but practically she is a dead woman, she kicked the bucket etc.

I wonder what Pope Air would do ...

Now here's a real test of faith, would you board a plane that has been "fixed" by faith?

Airline makes sacrifices to sky god

Nepal's state-run airline has sacrificed two goats to appease Akash Bhairab, the Hindu sky god, after technical problems with one of its Boeing 757 aircraft.


From the article it is quite clear that they had some real technicians actually fix the plane but I guess the message is that those technicians are not trusted as much as Akash Bhairab (who doesn't seem like the kind of deity I would trust with flying a plane: Aakash Bhairab, represented by a massive mask spouting beer and liquor).
Poor goats...

Quote that lightened my day

We stand awed at the heights our people have achieved
by PZ Myers, Pharyngula
I can respect the beauty of religious literature and the struggle put into it while at the same time realizing that falling back on the will of an imaginary being is an admission of failure. I don't consider the believers to be simple-minded—I think life can be hard, and that the great minds of history have endeavored to articulate some sense of meaning to pain and beauty, because that's what human minds do. But I also think that passing the buck and inventing an ineffable universal will as an ultimate cause is a seductive trap, [...] where we try to project our mental state onto the universe as a whole. St Paul's anguish was real, but the supernatural entity to which he directed it was not. When an atheist rejects the entity, it does not mean the anguish is denied.

Tuesday, September 4, 2007

3-D Printer

I didn't know they had such a resolution and that they could even print in color!
Impressive, I've heard that the price is about $40,000 not too much imho

Pat Condell

An answer to the refusal to allow the anti-islamisation demonstration by the Brussels.
Pat Condell is a very good speaker, check him out on YouTube

Monday, September 3, 2007

Hans Teeuwen - speech

Hier het volledig liedje van Hans Teeuwen dat getoond word in mijn vorige post.
WOW, Ik heb een nieuwe held!
(het lijstje is nogal lang)

Sunday, September 2, 2007

Teeuwen PWND halal tuthola

Teeuwen PWND halal tuthola

Ze begrijpen niet dat ze hun programma mogen doen omdat er mensen als Hans Teeuwen zijn die het recht om je mening te zeggen gebruiken.
Als dat beledigen is dan doen ze maar beter een echte boerka aan met oorstopjes, ya aint seen nothing yet!

Update
Er is ook een YouTube versie.