Thursday, September 27, 2007

Typisch

Hoe kan je een pakket samenstellen over god en religie op het internet en geen enkel woord over atheisme of ongeloof schrijven.
Daarvoor moet het natuurlijk van een katholieke instelling komen:

http://www.kuleuven.be/thomas/secundair_onderwijs/in_de_kijker/57_god@cyberspace_persbericht.php
Het pakket biedt achtergrondinformatie voor de leerkracht over religie op het internet en mogelijke werkvormen om rond deze thematiek met leerlingen in de godsdienstlessen aan de slag te gaan. Bedoeling van het pakket is om leerlingen te confronteren met de veelheid en verscheidenheid aan religieus materiaal op het internet. Leerlingen maken kennis met informatieve religieuze websites, commerciële religieuze websites, websites om bekeringen aan te sporen, elektronische gebedssites, religieuze haatsites, en andere. Bovendien biedt het pakket dertig criteria aan die leerlingen in staat stellen om de kwaliteit van religieuze websites zelf te beoordelen. Tenslotte is er ook materiaal om de kerkelijke leer ter zake te leren kennen en leerlingen en leerkrachten aan te moedigen en te ondersteunen in verband met de theologische en religieuze vragen die dit nieuwe fenomeen aan de orde stelt.
Het pakket zelf:
http://www.kuleuven.be/thomas/secundair_onderwijs/in_de_kijker/57_god@cyberspace.php?sky

Allez, ten minste worden we niet onder de noemer "religieuze haatsites" genoemd.

No comments: