Tuesday, December 16, 2008

Kleine opmerking

Ik ben deze interessante site aan het lezen

Een kleine snelle opmerking, in de 2de tabel staat:
3. God - wetenschap kan geen uitspraak doen over God (bevestigen noch ontkennen)

Nu zo een stelling is waar voor een wel bepaalde god, een god die geen eigenschappen heeft of die geen interactie heeft met de materiële wereld.
Die stelling zo uitdrukken kan door religieuzen worden aangehaald als het punt waarop ze gevalideerd worden om toch maar te blijven geloven, het is de stelling die voor hun de weddenschap van Pascal in het voordeel van hun god doet kantelen, het kan zijn dus ...
De wetenschap kan wel degelijk uitspraken doen over een god die eigenschappen heeft, of een god die interactie met de materiële wereld heeft (bvb. dat een god de aarde 6000 jaar geleden gemaakt heeft of gebeden beantwoord)
Dit word verder in de tekst ook wel met wat meer woorden gezegd maar dit punt zou altijd op alle niveaus duidelijk gemaakt moeten worden, indien het niet gedaan word kan hiermee steeds alle wetenschappelijke discussie over religie van de tafel geveegd worden.

No comments: