Friday, February 27, 2009

deredactie.be - Bisschop Williamson trekt verklaringen in

Bisschop Williamson trekt verklaringen in

De titel en het artikel doen vermoeden dat de Bisschop zijn fout inzicht in wat er tijdens WO II gebeurt is heeft herzien en aanvaard dat de holocaust heeft plaatsgevonden inclusief de uitroeiing van miljoenen Joden.

Op hetzelfde moment kopt een CNN artikel "Holocaust-denying bishop apologizes, but does not recant", in dat artikel worden directe quotes gegeven van de uitspraken van Bisschop Williamson:
"I regret having made such remarks," Bishop Richard Williamson said in a statement on a Catholic Web site where he has posted in the past. "If I had known beforehand the full harm and hurt to which they would give rise, especially to the Church, but also to survivors and relatives of victims of injustice under the Third Reich, I would not have made them."
Ook dit BBC artikel geeft deze quotes en komt tot dezelfde conclusie dat er blijkbaar wel spijt is over de gedane uitspraken maar niet over de inhoud ervan (en zelfs die spijt is natuurlijk ook wat twijfelachtig door de geforceerdheid ervan)
Het artikel op de Redactie komt blijkbaar toch tot een heel andere conclusie, een conclusie die op apologetiek lijkt, het kan natuurlijk ook zijn dat de kennis van engels niet zo goed is bij de Redactie of zou de reporter misschien katholiek zijn?

Het is natuurlijk ook wel frapant dat de schade aan "de kerk" op de eerste en speciale plaats komt bij Bisschop Williamson, de schade aan slachtoffers en familie is tweederangs en niet zo belangrijk natuurlijk als de enige echte kerk.

-

Church leaders said the Pope had not been aware at the time of an interview given by the bishop

Als het niet zo serieus was zou het zeer ironisch zijn dat juist die paus zich probeert te verschuilen achter een "wir haben es nicht gewusst"

No comments: